Barnkörer

Körer för dig som går i årskurs 1 till 5 är nu igång.

Barnkören i Björsäter

Välkommen till barnkören i Björsäter, under ledning av Annacarin Abelson.
Kören övar tills vidare i Björsäters kyrka på torsdgar kl. 13.45 - 14.30.

Barnkören i Grebo
Välkommen till barnkören i Grebo under ledning av Annacarin Abelson.
Kören övar tills vidare i Grebo kyrka på torsdagar kl. 16.00 – 16.40,
med förlängning för åk. 4-5.

Barnkören i Åtvid
Annacarin är även ledare för barnkören i Åtvid som övar på
måndagar 16.30 – 17.10 tills vidare i Åtvids Stora kyrka,
med förlängning för åk. 4-5 till kl. 17.30.

Välkomna alla sångsugna fr.o.m. årskurs 1 till 5.