Åtvids Kyrkokör

Åtvids kyrkokör leds av församlingens organist Reine Eriksson, och har ca 40 medlemmar.

Kören medverkar regelbundet vid gudstjänsterna i församlingen och framträder även i konsertsammanhang. Här kan särskilt nämnas den årliga advents- och julkonserten i Åtvids Stora kyrka, som genom åren blivit en tradition för många, såväl medverkande musiker som åhörare.

Vi övar onsdagar kl. 19.00-21.00 i Åtvids församlingsgårds körsal.

Reine Eriksson

Reine Eriksson

Åtvids församling

Organist, Körledare