Foto: Alex Wernholm

Åtvids Kammarkör

Åtvids Kammarkör har funnits i sin nuvarande form sedan februari 2001.

Kören består av ca 20 sångare. Repertoaren spänner över fem århundraden, med musik från renässansen fram till sent 1900-tal.
 
Åtvids Kammarkör medverkar vid gudstjänster och konserter i Åtvids församling ca två gånger per termin och därutöver försöker vi hinna med minst ett gästspel i någon av församlingens övriga kyrkor.

För mer information och eventuell provsjungning, kontakta körens dirigent/ledare.