Foto: Lotta Damm

Askgravplats

En askgravplats är ett gravskick som upplåts med begränsad gravrätt, för dem som önskar en skötselfri gravplats men som inte är anonym.

Utformning

Vid askgravplatserna är den enskilda gravplatsen 40x80 cm med plats för 2 urnor. Vid varje gravplats monteras en obearbetad natursten med en storlek av max 30x30 cm. Kyrkogårdsförvaltningen monterar naturstenarna men den anhöriga får, efter förvaltningens godkännande, byta ut stenen mot en egen om den uppfyller kraven på utförande och storlek (Gäller ej ”Muren” och ”Kullen”). 

Begränsad gravrätt 25 år 

"Muren" på Åtvids Nya kyrkogård Foto: Lotta Damm

I samband med upplåtelsen tar förvaltningen ut en avgift för skötsel av askgravplatsen under 25 år. Vid ytterligare gravsättning förlängs upplåtelsen och skötseltiden, så att den på nytt varar i 25 år. Vid förlängning tas en avgift ut motsvarande de år gravrätten förlängs. Efter dessa år får gravrättsinnehavaren erbjudande om att förnya gravrätt och skötsel. 

Namnplatta

Kyrkogårdsförvaltningen tillhandahåller och monterar en namnplatta efter beställning. Vid ytterligare gravsättning tas en avgift ut för en ny namnplatta.

Läs mer och se priser
Folder om askgravplatser 2023

Asklund på Åtvids Nya kyrkogård Foto: Lotta Damm
Kullen, asklund på Åtvids Nya kyrkogård Foto: Lotta Damm