Foto: Lotta Damm

Askgravplats (Askgravlund)

En asklund är ett alternativ för den som vill veta var askan är gravsatt samt ha en gravplats att besöka, men av olika anledningar önskar slippa sköta en gravplats.

Gravrätt                                                                                                                                                                  
En askgravplats upplåts med gravrätt i 25 år, som kan förnyas.

Utformning
Vid asklundarna är den enskilda gravplatsen 40x80 cm med plats för två urnor. Vid varje gravplats monteras en natursten med en storlek av 30x30 cm. Kyrkogårdsförvaltningen monterar stenarna, men den anhöriga får byta ut stenen mot en egen om den uppfyller kraven på utförande och storlek.
Stenarna har från början utsmyckats med en minnesskylt gjuten i Bersbo Metallgjuteri, men på grund av branden för några år sedan så tillverkas skyltarna för närvarande av Rosengrens Metallgjuteri i Malmö.
Kyrkogårdsförvaltningen anskaffar och monterar minnesskylten efter beställning av anhöriga.

"Muren" på Åtvids Nya kyrkogård Foto: Lotta Damm

Smyckning
All plantering utförs av kyrkogårdsförvaltningen. Smyckning får endast ske med lösa blommor i vas som tillhandahålls av kyrkogårdsförvaltningen.
En gravlykta tillåts, men de ska vara enhetliga och finns att köpa av kyrkogårdsförvaltningen. Gravljus med skydd tillåts, men inte öppna ljus, marschaller, ljung, gravsmyckningskransar och granris.

Kostnad för dödsboet
Skötselavgift under 25 år, gravsten och minnesskylt.   (se prislista)
Länk till taxor 2015

Asklund på Åtvids Nya kyrkogård Foto: Lotta Damm
Kullen, asklund på Åtvids Nya kyrkogård Foto: Lotta Damm