Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Vigsel

Att vigas inför Gud är att bekräfta att man verkligen vill leva tillsammans med någon. Kanske har man levt tillsammans länge, men att ingå äktenskap blir plötsligt något helt annat. Man säger ja till varandra och avger löften för att stärka och skydda relationen.

Önskemål om vigsel anmäles till pastorsexpeditionen. 
Vi har inga speciella tider för vigslar utan vigsel sker enligt brudparets önskemål under förutsättning att tjänstgörande personal och kyrka är tillgängliga på önskad tid.

När anmälan är gjord kommer utsedd/önskad präst att ta kontakt med brudparet, för samtal och övning i kyrkan inför vigseln.
Kom också ihåg att även ta kontakt med tjänstgörande musiker om Ni har särskilda önskemål om orgelmusik/eventuell solomusik eller liknande.

Vigsel är kostnadsfritt om en av personerna som ska gifta sig är medlem i Svenska kyrkan.

På Svenska kyrkans hemsida finner du mycket allmännyttig information om vigsel.
Gå till www.svenskakyrkan.se (sök under fliken "Tro och andlighet").
 

Vill man hyra någon av våra lokaler/församlingshem för en efterföljande samling kan man göra det för 500 kr.
Bokningen måste ske via telefon 0495 - 24 95 80, ej via mail eller sms pga. nya personuppgiftslagen GDPR.