Foto: Daniel Lönnbäck / Linköpings stift

Samtal & stöd

När du behöver prata med någon eller söka någon form av stöd finns kyrkan här för dig.

ENSKILDA SAMTAL

Du kan kontakta präst eller diakon direkt eller få hjälp av församlingens expedition. Präst har alltid absolut tystnadsplikt. Din församling kan också informera om vilka samtalsgrupper som finns. Du kan också få kontakt med präst eller diakon genom vår huvudväxel, 0495-24 95 80.