Mörlunda kyrka

MÖRLUNDA KYRKA

Mörlunda kyrka är från 1840 men redan 1329 fanns det troligen en kyrka på samma plats. 1329 omnämns Rangvaldus Beronis som curatus i Mörlunda. Man vet med bestämdhet att 1567, under nordiska sjuårskriget, brändes kyrkan. Därefter byggdes en ny upp, brändes ned och byggdes upp igen. Den nuvarande kyrkans stod färdig 1840 men invigdes först 1843.  

Altartavlan som är en kopia av Rubens:”Nedertagande från korset”, är målad 1840 av Salmon Andersson. Tavlan omges av nyklassicistisk altaruppställning.  Predikstolen med uppgång från sakristian är rundformad och prydd med gyllene girlanger, infattade pelare och tavla med text. Den har en korskrönt baldakinoch är tillverkad samtidigt med kyrkan.  

Kyrkans äldsta orgel tillverkades 1762 av Lars Wahlberg. Orgeln renoverades och utvidgades av fanjunkaren August Rosenborg i samband med att den flyttades in i nya kyrkan. 1945 fick den ett nytt orgelverk som byggts av A Mårtenssons Orgelfabrik AB, Lund. 1958 utökades orgelverket av Åkerman & Lund. 1984 byggdes ett nytt orgelverk av Åkerman & Lund.  

På baksidan av kyrkan finns bygdens enda runsten. Antagligen har den från början varit rest i anslutning till järnåldersgravfältet vid Sinnerstads mader, en bit norr om Mörlunda. 1907 hittades bitar av stenen i ett odlingsröse. Inte förrän 1936 sammanfogades bitarna och stenen restes vid kyrkan. Runorna är ca 15 cm höga och inskriptionen berättar att någon "...lät resa denna sten efter Härulf, sin fader och Assur och Inger". Inne i den gamla kyrkan, som fanns före 1840, låg ytterligare två runstenar, vilka numera är försvunna.