Foto: Johannes Frandsen / Ikon

Medlem

Oavsett om du definierar dig som troende, sökare eller tvivlare så finns Svenska kyrkan för att dela dina och andras funderingar kring livet, döden, glädjen och sorgen.

Genom att vara medlem i Svenska kyrkan bidrar du till att både du och andra kan ta del av ett omfattande socialt arbete både lokalt i Sverige och ute i världen. Du bidrar till att kyrkorummen kan finnas för såväl stillhet och eftertanke, som gudstjänster och konserter. Du bidrar till att barn och ungdomar kan få växa i trygghet och självkänsla och att människor, oavsett ålder, kan hitta ett meningsfullt och aktivt liv. Du bidrar till att människor i Sverige, såväl som ute i världen, ges möjlighet till ett värdigt liv.

Därför finns sjukhuskyrkor och familjerådgivning, jourhavande präster, härbärgen och soppkök. Dessutom finns Svenska kyrkan i utlandet, för grannen som blivit sjuk på Gran Canaria och för kusinen som är aupair i London, med ett extra hem och en mötesplats.

Vi människor har ett behov av riter och traditioner. Inom Svenska kyrkan finns lång erfarenhet av att välkomna det nya barnet (dopet), att erbjuda tonåringar
ett tillfälle att få brottas med frågor om vem man är och vad man tror på (konfirmation), att manifestera kärleken till den man älskar (vigsel) och att få ta farväl när en anhörig eller nära vän gått bort (begravning).