Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Medlem

Varför ska jag vara med i Svenska kyrkan? Oavsett om du definierar dig som troende, sökare eller tvivlare så finns Svenska kyrkan för att dela dina och andras funderingar kring livet, döden, glädjen och sorgen. Kärnan i Svenska kyrkan är tron på en kärleksfull Gud, en uppstånden Kristus och en helig, livgivande Ande. Men tron är något djupt personligt, något som du själv måste hitta och definiera.

Genom att vara medlem i Svenska kyrkan bidrar du till att både du och andra kan ta del av ett omfattande socialt arbete både lokalt i Sverige och ute i världen. Du bidrar till att kyrkorummen kan finnas för såväl stillhet och eftertanke, som gudstjänster och konserter. Du bidrar till att barn och ungdomar kan få växa i trygghet och självkänsla och att människor, oavsett ålder, kan hitta ett meningsfullt och aktivt liv. 
Du bidrar till att människor i Sverige, såväl som ute i världen, ges möjlighet till ett värdigt liv.

Därför finns sjukhuskyrkor och familjerådgivning, jourhavande präster, härbärgen och soppkök.
Därför medverkar Svenska kyrkan i samtal med palestinier och israeler.
Därför agerar kyrkan för att bygga skolor och sjukhus, gräva brunnar och bygga vägar. 

Svenska kyrkan stödjer projekt för aidsdrabbade och föräldralösa barn.
Dessutom finns Svenska kyrkan för grannen som blivit sjuk på Gran Canaria och för kusinen som är aupair i London, med ett extra hem och en mötesplats.

Vi människor har ett behov av riter och traditioner. Inom Svenska kyrkan finns lång erfarenhet av att välkomna det nya barnet (dopet), att erbjuda tonåringar
ett tillfälle att få brottas med frågor om vem man är och vad man tror på (konfirmation), att manifestera kärleken till den man älskar (vigsel) och att få ta farväl när en anhörig eller nära vän gått bort (begravning).