Foto: Johannes Frandsen / Ikon

Medlem

Oavsett om du definierar dig som troende, sökare eller tvivlare så finns Svenska kyrkan för att dela dina och andras funderingar kring livet, döden, glädjen och sorgen.

Genom att vara medlem i Svenska kyrkan bidrar du till att både du och andra kan ta del av ett omfattande socialt arbete både lokalt i Sverige och ute i världen. Du bidrar till att kyrkorummen kan finnas för såväl stillhet och eftertanke, som gudstjänster och konserter. Du bidrar till att barn och ungdomar kan få växa i trygghet och självkänsla och att människor, oavsett ålder, kan hitta ett meningsfullt och aktivt liv. Du bidrar till att människor i Sverige, såväl som ute i världen, ges möjlighet till ett värdigt liv.

Därför finns sjukhuskyrkor och familjerådgivning, jourhavande präster, härbärgen och soppkök. Dessutom finns Svenska kyrkan i utlandet, för grannen som blivit sjuk på Gran Canaria och för kusinen som är aupair i London, med ett extra hem och en mötesplats.

Vi människor har ett behov av riter och traditioner. Inom Svenska kyrkan finns lång erfarenhet av att välkomna det nya barnet (dopet), att erbjuda tonåringar
ett tillfälle att få brottas med frågor om vem man är och vad man tror på (konfirmation), att manifestera kärleken till den man älskar (vigsel) och att få ta farväl när en anhörig eller nära vän gått bort (begravning).

En kyrkogård i solsken.

Begravningsavgiften

Begravningsavgiften finansierar begravningsverksamheten. Begravningsavgift betalas av alla som är folkbokförda i Sverige och som har en kommunalt beskattningsbar inkomst, oavsett religion.

Skärmdump från sidan räkna ut din kyrkoavgift

Räkna ut din kyrkoavgift

Största delen av din kyrkoavgift går till arbetet i din lokala församling. Genom att betala kyrkoavgiften är du bland annat med och stödjer öppna förskolor, gemenskapsträffar för äldre, arbete för människor i utsatta situationer och underhållet av våra kyrkobyggnader. Din kyrkoavgift styrs av din inkomst och var du bor, här kan du räkna ut hur just din kyrkoavgift ser ut.

Ett litet barn med hatt sitter utomhus.

Anledningar att vara medlem

De flesta kommer ibland i kontakt med Svenska kyrkan. Det kan vara när livet känns som bräckligast eller absolut bäst. Oavsett när ska mötet med kyrkan stärka och ge hopp. Du som medlem gör det möjligt!

Albertus Pictors kalkmålning som föreställer änglar rengörs i Helga Trefaldighets kyrka i Uppsala.

Kyrkoavgiften skapar möjligheter

Som medlem i Svenska kyrkan betalar du en medlemsavgift, också kallad kyrkoavgift. Den finansierar den lokala församlingens verksamheter.

En man med stor ryggsäck går mellan kyrkbänkarna i Uppsala domkyrka.

Bli medlem

Du kan bli medlem i Svenska kyrkan oavsett om du har varit medlem tidigare eller inte. När man vill bli medlem i Svenska kyrkan är det framförallt sin församling som man blir medlem i. Här finns alltid en plats för dig.

Kvinna på huk framför flicka i en kyrka.

Utträde ur Svenska kyrkan

Som medlem är du viktig och du bidrar på olika sätt till kyrkans liv och verksamhet. Här får du veta hur du lämnar oss, men också vad kyrkoavgiften och begravningsavgiften som du ser på din deklarationsblankett egentligen är för något. Att gå ur kyrkan kostar ingenting.