Målilla med Gårdveda

Vår församling heter Målilla med Gårdveda eftersom de år 1800 slogs ihop. Detta efter en biskopsvisitation 1768 då både Målilla liksom Gårdveda träkyrkor blev utdömda på grund av sitt "bofälliga stånd". Då dessa båda kyrkor bara låg 1/4 mil från varandra bestämde man inom församlingarna att bygga en gemensam kyrka i Målilla.

Gårdvedaborna ångrade sig dock och underlät sig att bidra med byggsten. Efter åtskilliga sockenstämmor så dröjde det till 28 oktober 1800 innan kungen beviljade den begärda sammanslagningen. Först ville man att den nya gemensamma kyrkan skulle rymma åtminstone 2000 personer, men måtten blev så ansenliga att man befarade att den lösa jordmånen inte skulle bära dess tyngd. Flera olika förslag togs fram bl.a. en rundkyrka och en åttakantig innan man kom fram till den kyrkan som finns idag. Då skulle den rymma 1752 personer. 

På grund av de knappa ekonomiska tillgångarna måste man skjuta på bygget och ändra ritningarna. I det sista förslag som kom fram skulle 808 personer rymmas i kyrkan. Första grundstenen lades 20 juni 1820 och två år senare var kyrkan klar och den första predikan hölls Allhelgonadagen 3 november 1822. 

Byggmästare hade Johan Holmberg från Linköping varit och kyrkans uppförade hade kostat 10 667 riksdaler banko. Ett visst bidrag hade man fått genom rikskollekt, men allt material av trä och gråsten hade levererats in natura och sockenborna hade utfört 16 400 dagsverken.
Då någon orgel ännu inte fanns ledde en avdelning av Kalmar Regementes Musikkår psalmsången vid den första gudstjänsten.

Invigningen av kyrkan skedde först den 16 maj 1824 och förrättades av biskop Marcus Wallenberg.

 

1913 restaurerades kyrkan av byggmästare C. J. Rolander, Klevshult. Då lades spåntaket om , man förstärkte takstolar, bytte fönster och vitkalkade hela kyrkan. Inuti kyrkan skedde största förändringen med nya bekvämare bänkar som reducerade antalet sittplatser i koret och kring fönstren målades dekorativa slingor.

Nästa större restaurering kom till stånd på initiativ av Målillasläktade konstnären Ewert Milles som redan 1935 kom med förslaget, men det blev inte av förrän 1950-talet, då hade man ändå på 30-talet installerat värmeledning och på 40-talet elektriskt ljus och nytt koppartak. Kyrkan återinvigdes 5 december 1953.

Dessutom har vi Gårdveda kapell som byggdes 1960. Kapellet är inte handikappvänligt. I Gårdveda finns även en gammal kyrkoruin från den tidigare kyrkan som revs.

För vår verksamhet har vi Kyrkans Hus (Vetlandavägen 58) och där har vi även vår pastorsexpedition.