Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Lönneberga

Lönneberga - kyrka och historia

Alla inbjudes till ett rikt och aktivt församlingsliv i Lönneberga och kyrkan är väl värd ett besök.

Den nuvarande kyrkan, som är från 1870-talet ligger mycket vackert belägen, på en höjd där skogen öppnar upp sig, ungefär 6 km från tätorterna Silverdalen och Lönneberga. Ändå kan man säga att kyrkan ligger mitt i socknen, som också består av ett antal byar och gårdar spridda i alla väderstreck.På tal om väderstreck - trots att det garanterat inte var Emil som var framme med något av sina hyss, är kyrkan mest känd för en ganska genant liten detalj: den står vänd åt fel håll! Tornet är nämligen placerad i den östra änden, och koret med altaret vetter alltså åt väster.

LÖNNEBERGA KYRKA
Lönnebergas första kyrka byggdes i mitten på 1300-talet, och från den kyrkan finns fortfarande ett triumfkrucifix bevarat. Nästa kyrka uppfördes under 1600-talet, och kvar från den finns bland annat oljemålningar, en ljusarm och en brudstol av ek.

LÖNNEBERGA FÖRSAMLING
är en typisk landsortsförsamling med knappt 1000 medlemmar, och är numera världskänd tack vare böckerna om den härlige, ärlige lille lintotten Emil.