Foto: Daniel Lönnbäck

Kyrkogård

Aspelands pastorat sköter kyrkogårdarna och begravningsverksamheten för dig, oavsett medlemskap eller livsåskådning.

Kyrkogårdarna och minneslundarna i Aspelands pastorat är vackra och värdiga platser som ger tillfälle till ro och eftertanke. Varje kyrkogård har sin speciella karaktär och skönhet. Träd, murar och ängsmark utgör en oas för hotade djur och växter. Kyrkogården är i sin helhet en kulturhistorisk skatt.