Foto: Daniel Lönnbäck

Kyrkogård

Aspelands pastorat sköter kyrkogårdarna och begravningsverksamheten för dig, oavsett medlemskap eller livsåskådning.

Kyrkogårdarna och minneslundarna i Aspelands pastorat är vackra och värdiga platser som ger tillfälle till ro och eftertanke. Varje kyrkogård har sin speciella karaktär och skönhet. Träd, murar och ängsmark utgör en oas för hotade djur och växter. Kyrkogården är i sin helhet en kulturhistorisk skatt.

Kyrkogårdar i Aspelands pastorat

Kyrkogården är en plats för sorg och saknad, en plats dit vi går för att minnas, tända ljus och sätta blommor på anhörigas gravar. Kyrkogården är ett offentligt rum, men ändå avskilt. Kyrkogården är platsen för en särskild stillhet.

Gravskötsel och skötselavtal

Som gravrättsinnehavare ansvarar du för att hålla graven i ett vårdat skick. Om du bokar gravskötsel sköter kyrkogårdsförvaltningen graven mot en avgift.

Grav och vård

Jordbegravning eller kremering? Egen grav eller aska som sprids? Många berättar för sina anhöriga om hur och var de vill bli begravda i framtiden. Om en avliden person inte har berättat, eller lämnat några önskemål efter sig, får de anhöriga ta ställning till en bra lösning.

Begravning

Att mista en anhörig, en nära vän, släkting eller bekant är något av det svåraste man går igenom i livet. Sorg och saknad föder många frågor man söker svar på. Tveka inte att ta kontakt med oss för stöd och hjälp.