Foto: IKON

Kyrkliga syföreningar

En tradition som många gånger gått i arv, socialt umgänge med kaffe och handarbete och med tanken att samla in pengar till andra behövanden.

Med anledning av den senaste utvecklingen kring coronapandemin ställs de kyrkliga syföreningarna i Aspelands pastorat in. Vi uppmanar alla att följa Folkhälsoinstitutets uppmaningar och rekommendationer.

Du är varmt välkommen till de gudstjänster och mässor som firas i pastoratet. Läs mer om de och hur Aspelands pastorat arbetar med anledning av coronapandemin här.

VIRSERUM – JÄREDA
Vår förre biskop, Martin Lind, kom till Korsberga för att inviga en utställning med handarbeten från Virserums kvällssykrets för några år sedan. Biskop Martin betonade då vilken otrolig hjälpinsats alla dessa syföreningar gör för att lindra fattigdomen i vår värld. I dessa syföreningar finns många flinka fingrar och engagerade hjärtan som lägger ner mycket arbete för att bland annat samla in pengar till olika ändamål. Det är inte dessa damer, för nästan alltid är det endast damer i dessa föreningar, som hörs och syns mest i våra församlingar eller i kyrkan. Mycket av det stora sker i det lilla och tysta…

Så här skriver Sara Strömberg, ordförande i Internationella Rådet i Skara stift ”I våra syföreningar samlas ideella som brinner för den lilla människan, som syr in så mycket kärlek i handarbeten för att systrar och bröder i den världsvida kyrkan ska få det lite bättre. Ideella som delar tro och liv med varandra när de träffas hemma i församlingen. Ideella som har ett uppdrag, en identitet i kyrkan och församlingen som medlem i Syföreningen. Kanske är man också ombud för det internationella arbetet och med i församlingens internationella grupp!”

I både Virserum och Järeda finns det en syförening och det anordnas auktioner och lotterier som tillsammans inbringar drygt 50.000 kr om året! Närmast nu framöver blir det brödauktion i Järeda och stor vårauktion i Virserum.
Välkommen att bidra du också!

Har du frågor kontakta
Ola Sandberg 0495-301 82

 

MÅLILLA
Andra tisdagen i månaden samlas medlemmarna i syföreningen i Kyrkans hus. Målilla kyrkliga syförening har blivit kallad ”syföreningen som inte syr” eftersom man hållit uppe med handarbete på sina sammankomster en tid.
Nu har man återigen tagit upp handarbetet på symötena, men det är givetvis valfritt att avstå. På träffarna står samtalet i centrum.

På hösten arrangerars en auktion i sockenstugan. Höstterminen brukar avslutas med adventsgudstjänst i samarbete med väntjänsten, där syföreningen ordnar advents-kaffet. Vårterminen avslutas med vårgudstjänst också där i samarbete med väntjänsten och syföreningen ordnar med kaffet.

Ledare
Arja Bergström 0495-24 95 87

 

LÖNNEBERGA
I Lönneberga/Silverdalen finns en syförening som träffas i församlingshemmet varannan onsdag mellan 13-15. De som vill handarbetar eller är med och ordnar med annat. Vi dricker alltid kaffe gemensamt. Syföreningens medlemmar är otroligt duktiga och brukar ordna med bl.a. en auktion en gång om året då alster som tillverkats av både syföreningens medlemmar eller andra auktioneras ut. Deltagarna brukar även ordna med mat när ”De äldres dag” firas i församlingshemmet och vid andra tillfällen. Syföreningen gör en stor insats och är en tillgång för församlingen. Nya medlemmar tar vi gärna emot! Som medlem gör man inte mer än vad man mäktar med. Vid intresse eller frågor så tag gärna kontakt med någon i syföreningen eller Arja Bergström.

Ledare
Arja Bergström 0495-24 95 87


VENA
Syföreningen i Vena avvecklades under 2018 på grund av att medlemmarna blivit äldre och inget ”generationsskifte” skett. Fortsatt välgörenhetsarbete i den gamla andan pågår i Vena i församlingsrådets regi med kaffeserveringar vid olika tillfällen, blomsterauktion, församlingsaftnar och julmarknad där flera av syföreningens gamla medlemmar deltar på olika sätt.