Foto: Daniel Lönnbäck

Kontakt

Vill du boka ett dop, gifta dig, prata med en präst, har du frågor om gravar eller undrar du något om Aspelands pastorats verksamhet?

Dop, konfirmation, vigsel & begravning

Kyrkan finns där genom hela livet, från att välkomna ett barn in i Guds familj, välsigna äktenskapet till att stödja anhöriga i sorgen efter någon nära.

Samtal & stöd

När du behöver prata med någon eller söka någon form av stöd finns kyrkan här för dig.

Präster

  Diakoner

   Administration

     Musiker

      Barn och ungdom

       Kyrkogård