Konfirmation

Du är viktig. När du är konfirmand finns möjlighet att prata om och fundera på sådant som vi kanske inte gör varje dag – liv och död, glädje och sorg, kärlek, rädsla och ensamhet.

När startar konfirmandgrupperna?

Grupperna 2022/2023 startar med inskrivning söndag 4 september kl. 11 i Hultsfreds kyrka eller kl. 18 i Virserums kyrka. Sedan träffas grupperna varje vecka från och med v. 37, med start måndag 12 september i Hultsfred och onsdag 14 september i Virserum. Grupperna träffas alltid kl. 14.30-16.30 Måndagar i Hultsfred och onsdagar i Virserum.

Läger ingår i konfirmationsundervisningen!

Grupperna kommer att åka på tre läger. Redan första veckan åker grupperna gemensamt till Linköping på miniläger 19 september, sedan följer ett läger på Vårdnäs 11-13 november. Som avslutning reser grupperna till Stockholm 17-21 maj.

Konfirmationsgudstjänsterna sker 27 maj i Hultsfreds kyrka och 28 maj i Virserums kyrka.

Jag är inte döpt. Kan jag bli konfirmand ändå?

Konfirmation betyder bekräftelse och för att bli konfirmerad behöver man vara döpt och vara medlem i Svenska kyrkan. Är man inte döpt ordnar vi det innan konfirmationen. Är man döpt men tillhör en annan kyrka ansöker man enkelt om medlemskap i Svenska kyrkan.

Anmälan till konfirmation 2022/23!

Klicka här!