Konfirmation

Du är viktig. När du är konfirmand finns möjlighet att prata om och fundera på sådant som vi kanske inte gör varje dag – liv och död, glädje och sorg, kärlek, rädsla och ensamhet.

Frågor och svar

När startar konfirmandgrupperna?

Grupperna 2021/2022 startar vecka 36 och träffas varje vecka.

Jag är inte döpt. Kan jag bli konfirmand ändå?

Konfirmation betyder bekräftelse och för att bli konfirmerad gäller det att man är döpt och tillhör Svenska kyrkan. Är man inte döpt ordnar vi det innan konfirmationen. Är man döpt men tillhör en annan kyrka ansöker man enkelt om medlemskap i Svenska kyrkan.

Hur påverkas konfirmationen av coronapandemin?

Under rådande Coronapandemi arbetar vi enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer och anpassar grupper och samlingar enligt gällande direktiv. I dagsläget kan vi inte heller säga något om när läger/resor kan genomföras.

 

UPPSTART

Hultsfred
Första träffen - Måndag 6/9 kl. 15.00 - 16.30
Andra träffen - Tisdag 14/9 kl. 16.00 - 17.30
Läger - Fredag-söndag 17-19/9

Efter lägret så kommer vi delas in i två mindre grupper, en som träffas på måndagar och en som träffas på tisdagar varje vecka.

Virserum
Första träffen - Onsdag 8/9 kl. 15.00 - 16.30
Andra träffen - Onsdag 15/9 kl. 15.00 - 16.30
Läger - Fredag-söndag 17-19/9

Sedan kommer vi fortsätta att ses varje onsdag.

LÄGER

Vi kommer att åka på tre läger under konfirmationen. De lägren görs gemensamt med alla våra grupper. Utöver att läger är ett fantastiskt roligt och utmanande sätt att umgås så är de en viktig del i konfirmationsundervisningen.

Uppstartsläger på Gransnäs

17-19 September

Vi kommer att ha ett uppstartsläger på Gransnäs utanför Tranås dit alla pastoratets konfirmander kommer att åka. På lägret kommer vi bland annat ha teoretiska pass om nattvard och mässa men framför allt så är det ett tillfälle att lära känna varandra och prova på olika utmaningar.

Linköpingsresa

Vinter/vår

Under hösten så kommer vi att åka till Linköping där vi bland annat ska undersöka stiftets domkyrka och sedan ta en tur till äventyrsbadet.

Berlinresa

Påsklovet

Som avslutningsresa så kommer vi fara till Berlin. Där kommer vi undersöka olika delar av staden, besöka ett koncentrationsläger och åka till Wittenberg där en ny syn på kyrkan föddes.

ANMÄLAN

Sista anmälan 31 augusti

Konfirmanden

Var vill du konfirmeras?

12 siffror (YYYYMMDD-XXXX)

__________________________________________________________________________________ Vårdnadshavare

12 siffror (YYYYMMDD-XXXX)

__________________________________________________________________________________ Vårdnadshavare 2 (frivillig)

12 siffror (YYYYMMDD-XXXX)

Anne-Marie Jensen

Anne-Marie Jensen

Aspelands pastorat

Linus Källman

Linus Källman

Aspelands pastorat