Foto: Agneta Håkansson

Hultsfred

Hultsfred - kyrka och historia

Konstnären Arvid Källström, Påskallavik, utformade den konstnärliga utsmyckningen: altaret och predikstolen. Den tredelade altartavlan, med Jesu dop, korsfästelse och himmelsfärd som motiv, är försedd med gångjärn, för att kunna fällas ihop vertikalt. Detta sker en gång om året, på långfredagen, och bildar då ett guldfärgat kors med röda kanter mot en svart bakgrund. Hela inredningen förfärdigades på Hultsfreds träindustrier,
det som sedan skulle bli Hultsfreds-Hus.
Kyrkan uppfördes intill den sedan 1920-talet befintliga kyrkogården med gravkapell från 1922. Det gamla fristående klocktornet fick rivas, då det i höjd nära nog överskuggade det nya kyrktornet. När kyrkan byggdes, låg den i utkanten av Hultsfreds samhälle.
I dag ligger kyrkan "mitt i byn".

HULTSFREDS KYRKA
uppfördes under åren 1934-36 och invigdes av biskop Tor Andrae Kristi Himmelsfärds dag 1936. Kyrkan är en av de få i Sverige som uppförts tack vare den tidens AMS-bidrag, de s.k. AK-bidragen. Stockholmsarkitekten Elis Kjellin fick uppdraget att rita kyrkan och lyckades skapa en modern kyrka utifrån ett klassiskt mönster.

HULTSFREDS FÖRSAMLING
utgjorde från början en del av Vena församling. Först 1955 blev Hultsfred en egen församling. Pastoratet kallades Vena-Hultsfred pastorat. Vid pastoratsregleringen 1962 blev Hultsfreds församling moderförsamling i det nya Hultsfred-Vena pastorat. Kyrkoherden placerades i Hultsfred och komministern i Vena.
År 1991 skedde en sammanslagning av Lönneberga pastorat med Hultsfred-Vena pastorat och pastoratet heter nu Hultsfred-Vena-Lönneberga pastorat.
En komminister är placerad i Lönneberga.