Foto: Daniel Lönnbäck

Gudstjänst & bön

Ett av kyrkans viktigaste uppdrag är att fira gudstjänster. I våra kyrkor pågår ett regelbundet böneliv. I bönen hämtar vi kraft och får en stund för stillhet och vila. När vi ber tillsammans uppstår en gemenskap med varandra och med Gud.