Foto: Daniel Lönnbäck

Gudstjänst & bön

Ett av kyrkans viktigaste uppdrag är att fira gudstjänster. I våra kyrkor pågår ett regelbundet böneliv. I bönen hämtar vi kraft och får en stund för stillhet och vila. När vi ber tillsammans uppstår en gemenskap med varandra och med Gud.

Kyrkor i Aspelands pastorat

Här kan du läsa mer om pastoratets kyrkor. Klicka på bilden av önskad kyrka så länkas du vidare.

Samtal & stöd

När du behöver prata med någon eller söka någon form av stöd finns kyrkan här för dig.

Inspelade gudstjänster

Under påsken 2020 spelades två gudstjänster in i Aspelands pastorat. Välkommen att delta!

Gudstjänster på äldreboenden

Gudstjänsten är till för alla som bor eller vistas på våra äldreboenden som vill fira gudstjänst tillsammans!

Kollekt & Swish

Varje söndag tar Aspelands pastorat upp kollekt i gudstjänsten. Du kan ge en gåva både med kontanter och Swish.

En bibel ligger uppslagen på ett bladguldsmyckat altare.

Kyrkoårets bibeltexter

Läs bibeltexterna för de olika helgdagarna under kyrkoåret.

Kugghjul i en klocka

Kyrkoåret

Kyrkoåret är kyrkans egen kalender. Olika bibeltexter är kopplade till de olika veckorna i kalendern. Den första dagen i kyrkoåret är söndagen den första advent.

Kvinna bläddrar i bibeln

Dagens bibelord

På den här sidan kan du varje dag läsa ett nytt bibelord.