Foto: Daniel Lönnbäck

Gravskötsel och skötselavtal

Som gravrättsinnehavare ansvarar du för att hålla graven i ett vårdat skick. Om du bokar gravskötsel sköter kyrkogårdsförvaltningen graven mot en avgift.

En gravplats kan man antingen sköta själv eller överlåta delar av eller hela skötseln till kyrkogårdsförvaltningen enligt våra olika skötselavtal.

Alternativ 1 – Grundskötsel

När du tecknar avtal för grundskötsel ingår:

- Vårstädning: vi tar bort vinterdekorationer och putsar perenna växter.
- Gräsklippning: vi klipper gräset under hela säsongen, oftast en gång per vecka.
- Trimning: vi trimmar runt gravvården varannan vecka.
- Höststädning: vi plockar bort sommarväxter.

Grundskötsel kostar 212 kr per år och gravplats för kistgrav
(dubbelgrav = 2 platser, dvs 424 kr/år osv.).
Grundskötsel kostar 160 kr per år för urngrav.

Alternativ 2 – Årsskötsel

Detta alternativ förutsätter grundskötselavtal samt planteringslåda med självbevattning (läs nedan).

När du tecknar avtal för årsskötsel ingår:

- Vårplantering
- Sommarplantering
- Vattning
- Ogräsrensning
- Borttagning av vissna blommor

Årsplantering kostar för urngrav 860 kr/år och för kistgrav 1 060 kr/år.
(Obs! Grundskötselavgift tillkommer, beroende på antalet gravplatser.)

Planteringslåda för dig med årsskötselavtal

Lådorna ägs av gravrättsinnehavarna, men vi tillhandahåller dem.
Lådorna kommer i två storlekar: 40 x 30 cm samt 80 x 30 cm.

Det är stenens/stenarnas storlek som avgör vilken låda som monteras. Specialutformade gravplatser beslutas från fall till fall.

Den mindre lådan (40x30) inkl. montering  för dig med årsskötselavtal kostar 1 727 kr.
Den större lådan (80x30) inkl. montering för dig med årsskötselavtal kostar 1 922 kr.

Fakturering sker när lådan är monterad. (De som redan har planteringslåda kommer naturligtvis inte att bli betalningsskyldiga.)

Alternativ 3 – Du sköter graven själv

Väljer du som gravrättsinnehavaren att själv ta hand om hela skötseln innebär det att kontinuerligt klippa gräs, trimma gräskanter och hålla planteringsytan fri från ogräs samt att vår- och höststäda.

Askgravplats

Askgravplats med skötsel i 25 år kostar 12 875 kr
Skylt och montering vid askgravplats, 1 997 kr
Skylt och montering vid askgravlund, 1 997 kr

Tillval

Det finns möjlighet att beställa olika tillval enligt nedan.

Krans inför allhelgonahelgen, 550 kr
Plantering av ljung, 134 kr
Ljung, 45 kr/styck
Tvättning av gravsten, 600 kr
Lätt rätning av sten vid sättningar, individuell prissättning
Insåning av rabatt, 550 kr
Rensning och vattning, 600 kr
Planteringslåda 40x30 inkl. montering, 1 727 kr
Planteringslåda 80x30 inkl. montering, 1 922 kr

Kontaktuppgifter till respektive kyrkgårdsvaktmäsare hittar du på kontaktsidan nedan.

Kontakt

Vill du boka ett dop, gifta dig, prata med en präst, har du frågor om gravar eller undrar du något om Aspelands pastorats verksamhet? Här hittar du alla våra medarbetare!