Foto: Albin Hillert / Ikon

Dop, konfirmation, vigsel & begravning

Kyrkan finns där genom hela livet, från att välkomna ett barn in i Guds familj, välsigna äktenskapet till att stödja anhöriga i sorgen efter någon nära.

Dop

Genom dopet tas du upp i den kristna världsvida gemenskapen och blir också medlem i Svenska kyrkan.

Konfirmation

Du är viktig. När du är konfirmand finns möjlighet att prata om och fundera på sådant som vi kanske inte gör varje dag – liv och död, glädje och sorg, kärlek, rädsla och ensamhet. I september börjar nya grupper - anmäl dig nu!

Vigsel

Att vigas är att välja varandra, inför oss själva, varandra och hela världen. Välkommen att boka vigsel i Aspelands pastorat.

Begravning

Att mista en anhörig, en nära vän, släkting eller bekant är något av det svåraste man går igenom i livet. Sorg och saknad föder många frågor man söker svar på. Tveka inte att ta kontakt med oss för stöd och hjälp.