Foto: Albin Hillert / Ikon

Dop, konfirmation, vigsel & begravning

Kyrkan finns där genom hela livet, från att välkomna ett barn in i Guds familj, välsigna äktenskapet till att stödja anhöriga i sorgen efter någon nära.