Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kom i kontakt med pastoratets diakon!

Medmänniska, medvandrare - behöver du någon att tala med?

Birgit Johansson

Aspelands pastorat

Diakon

Diakonen har som prästerna tystnadsplikt
Diakonen arbetar mitt i församlingen och har ansvaret för kyrkans sociala arbete. Diakonen stödjer människor i att finna sig själva och en plats i tillvaron. Det kan handla om att samtala och ge stöd, enskilt eller i grupp. Till uppgifterna hör att leda ideella eller andra grupper i församlingen, ordna hembesök eller sjukbesök, arbeta med barn och unga, personer med missbruksproblem eller asylsökande. Det handlar också om att föra de utsattas talan och formulera de dilemman som välfärdssamhället skapat.

Utåtriktat, socialt yrke
Diakonen är en naturlig länk mellan kyrka och samhälle och har ofta ett stort kontaktnät. Kontakter med socialtjänst, kommun, sjukhus, arbetsförmedling, försäkringskassa och ideella organisationer är vanliga. Till yrkesrollen hör att stödja dem som hamnat mellan olika offentliga instansers ansvarsområden och att ibland ge stöd i juridiska processer.

Gudstjänsten en källa till kraft
Församlingens diakoni hämtar kraft ur gudstjänsten och människors utsatthet har en naturlig plats där. Att leda andakter, gudstjänster och medverka i mässan ingår i diakonens uppgifter.

Att skapa mötesplatser och vara en möjliggörare till gemenskap i liv är diakonins och kyrkans hjärta.

Hör gärna av dig till Elisabeth Johansson, diakon i Aspelands pastorat.
Telefon 0495-249597 / 072 - 45 90 687, eller via e-post elisabeth.m.johansson@svenskakyrkan.se

Elisabeth träffas i Kyrkans hus i Målilla, besökstid bokas på telefon.
Telefontid tisdagar och torsdagar kl. 8.00-10.00. Det går även bra att skicka sms!

I predikoturen och på affischer samt i vår almanacka finns info när Elisabeth leder gudstjänst.