Verksamhetsuppföljning

I dokumentet ovan finns en sammanfattning av vad som hände i Askims församling under året, i text och i siffror.