Verksamhetsuppföljning

En sammanfattning av vad som hände i Askims församling under respektive år, i text och i siffror. Här finns verksamhetsuppföljningar årsvis sedan 2018 då församlingen blev en egen ekonomisk enhet efter att Göteborgs kyrkliga samfällighet avvecklats. Varje års verksamhetsuppföljning innehåller en sida med bilder från det gångna året.