Ungdomsgrupp Billdal

Billdals kyrka måndagar 18.30 - 21.00
För ungdomar från årskurs 8 och uppåt.
Vi träffas, hänger, äter, leker, har andakt och mycket mer.
Har man egna idéer är det också välkommet.

Vi ses där!

Vill du veta mer? Kontakta:

Eje Östborg

Eje Östborg

Askims församling

Församlingspedagog

Henrik Zetterqvist

Askims församling

Församlingspedagog