Ungdomar

Ungdomsgrupp Billdal

För ungdomar i Billdal från årskurs 8 och uppåt. Billdals kyrka måndagar 18.30-21.00.

Svenska Kyrkans Unga i Askim

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro. I Askims församling finns en lokalavdelning med egen styrelse och egen verksamhet.

Unga ledare

Ett fantastiskt och viktigt arbete i församlingen!

Ungdomskör

Ungdomskören i Askims kyrka övar tisdagar 18.00-20.00. För killar och tjejer från 12 år till cirka 25 år. Välkommen att vara med!

Ung resurs

Ungdomar mellan 18 och 25 år som vill prova på hur det är att arbeta i Svenska kyrkan är välkomna att söka till ungresurs.nu. För att antas som praktikant i ungresurs.nu behöver du vara nyfiken på att lära känna Svenska kyrkan, dess tro och liv samt dess yrken.