Foto: Kristine Ålöv

Ung resurs

Ungdomar mellan 18 och 25 år som vill prova på hur det är att arbeta i Svenska kyrkan är välkomna att söka till ungresurs.nu. För att antas som praktikant i ungresurs.nu behöver du vara nyfiken på att lära känna Svenska kyrkan, dess tro och liv samt dess yrken. Ansök senast 15 april!

EN RESURS I FÖRSAMLINGEN
Som praktikant i ungresurs.nu får du ta del av en församlings liv och verksamhet och upptäcka mer om kristen tro. Du blir en extra resurs i församlingen och du får en handledare. Det betyder att du inte ersätter ordinarie personal.

Dina uppgifter
kan se olika ut i olika församlingar, men många praktikanter deltar i verksamheter för barn och unga. Du kan till exempel också delta i arbetet med körer, i verksamheter för äldre, eller utföra vaktmästaruppgifter.

Det är många församlingar som vill ta emot en praktikant till sin verksamhet, du är efterfrågad och önskad!

ungresurs.nu

ETT PRAKTIKÅR I SVENSKA KYRKAN
Ungresurs.nu genomförs som en folkhögskolekurs i samverkan mellan Göteborgs stift, Luleå stift, Älvsbyn folkhögskola, Helsjön folkhögskola och Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift.

Ansökningstiden löper från november till april inför nästkommande läsår. Du söker genom att fylla i formuläret på hemsidan, ungresurs.nu.

För att antas som praktikant i ungresurs.nu behöver du vara nyfiken på att lära känna Svenska kyrkan, dess tro och liv samt dess yrken. Tidigare församlingserfarenhet är meriterande. I ansökan ska du uppge två referenter varav en ska vara medarbetare i Svenska kyrkan.

Du blir kallad till en intervju i ditt stift. När alla intervjuer är genomförda sätter sig handläggaren med samtliga ansökningshandlingar och försöker matcha dig och dina önskemål med de behov och önskemål församlingarna har. Därefter presenteras en förslagsplacering som både du och församlingen måste tacka ja till för att den ska bli permanent.

Mer information om praktikprogrammet och hur du ansöker om att bli praktikant eller att ta emot en praktikant finns på www.ungresurs.nu.

Telefon: 031-771 30 67
Epost: info@ungresurs.nu
Facebook: ungresurs.nu
Instagram: @ungresurs.nu

Foto: Tomas Pettersson