Foto: Tommy Hvitfeldt

Tisdagskonfirmander

Billdals kyrka

Träffas tisdagar 16.30–19.00  
Uppstart med vårdnadshavare/ansvarig vuxen i samband med gudstjänst söndag 
25 september 10.00 i Billdals kyrka.
Höstläger 15-16 oktober
Vårläger 3-5 mars
Konfirmation lördag 13 maj