Foto: Jessica Hedlund

Svenska Kyrkans Unga i Askim

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro. I Askims församling finns en lokalavdelning med egen styrelse och egen verksamhet.

Verksamhet i lokalavdelningen

I en lokalavdelning kan alla vara med, oavsett ålder och intressen. En lokalavdelning kan bestå av till exempel finskspråkiga grupper, barn- och ungdomskörer, 0-6 års-grupper samt miniorer, juniorer och tonårsgrupper. Svenska Kyrkans Unga har omkring 400 lokalavdelningar runt om i hela Sverige.

Foto: Magnus Aronson /Ikon