Stiftelser i Askims församling

I Askims församling finns två stiftelser man kan söka medel från, Elsa Landbys stiftelse och Stiftelsen Vallins minnesfond.

Elsa Landbys Stiftelse för barn- och ungdomsverksamhet i Askims församling

Stiftelsen har till ändamål att främja kristen vård och fostran bland barn och ungdomar. Främst skall stiftelsen främja kyrklig kontakt med ungdomar i Billdal för in introduktion, fortbildning och fördjupning i den evangeliskt-lutherska kristna tronsamt skapa förutsättningar för en kristen gemenskap för ungdomar inom verksamhetsområdet.

Verklig Huvudman: Kyrkorådet i Askims församling

Adress: Årekärrsvägen 100, 427 41 Billdal
Telefon: Askims församling 031-731 63 10

Stiftelsen Vallins minnesfond

Stiftelsens ändamål skall vara att främja kristen verksamhet i det område som omfattas av nuvarande Askims församling.

Verklig Huvudman: Kyrkorådet i Askims församling

Adress: SEB, Institutioner & Stiftelser, 405 04  GÖTEBORG
Telefon: 031-62 25 16