Siluetten av två personer som sitter runt ett bord. En fruktkorg står på bordet.
Foto: Marie Åhfeldt / Mås Illustra

Samtal och stöd

Kyrkans sociala arbete brukar kallas för diakoni. Diakoni betyder tjänst och innebär omsorg om medmänniskan i livets olika situationer.

Kyrkans sociala arbete - diakoni

Diakoni är inget, den blir till i mötet mellan människor och har alltid ett syfte - att frigöra livskraft.

Kyrkans sociala arbete brukar kallas för diakoni. Diakoni betyder tjänst och innebär omsorg om medmänniskan i livets olika situationer. Det kan handla om att samtala och ge stöd, uppmärksamma brister i samhället och bedriva ett påverkansarbete.
Diakonen är en av kyrkans tre vigningstjänster och är en del i det treledade ämbetet.

DIAKONERNA I ASKIMS FÖRSAMLING
När det händer något plötsligt i livet, allt vänds upp och ner och känns omöjligt att hantera kan man behöva någon att prata med. Det kan räcka med ett telefonsamtal och någon som lyssnar. Andra gånger behövs mer handfast hjälp, att ha en person framför sig som kan både lyssna, trösta och komma med råd och förslag på lösningar.
 
Välkommen att höra av dig till våra diakoner i Askims församling om du skulle behöva stöd, hjälp eller bara ett lyssnande öra. En diakon kan man träffa för enskilda samtal. Samtalet är kostnadsfritt och diakonen har tystnadsplikt.

Diakoner i Askims församling

Här hittar du kontaktuppgifter till diakonerna.

Handla För Andra

Ett konkret sätt att hjälpa människor som lever i utsatthet.

Närbild på en maskros.

Leva vidare

En samtalsgrupp om sorgen. Vi träffas 5-6 gånger tillsammans med en diakon och/eller präst för att få tala om känslor, upplevelser och erfarenheter. Vi lär oss också lite om sorgens olika faser och om hur livet kan gestalta sig. Ny grupp startar i Billdals kyrka i höst. Välkommen.

Askims församling stödjer och samarbetar 

med andra kyrkliga aktörer i Göteborg - Göteborgs kyrkliga stadsmission, Kyrkans SOS och Kyrkans familjerådgivning.

Göteborgs kyrkliga stadsmission

Göteborgs Stadsmission värnar om alla människors lika värde, oavsett livssituation. Vi erbjuder akut hjälp och långsiktigt stöd för människor som lever i hemlöshet, fattigdom och social utsatthet. Var med oss i kampen för ett mänskligare samhälle för alla.

Kyrkans SOS

Kyrkans SOS är en fristående organisation som står nära Svenska kyrkan. Vi arbetar tillsammans med med församlingar, pastorat och stift, och är som organisation förankrad i Svenska kyrkans tro och i kyrkans diakonala uppdrag. Kyrkans SOS huvuduppdrag är att erbjuda hjälp och själavård till människor i akut kris, för att de som kämpar med ensamhet, psykisk ohälsa och suicid ska ha fler att dela det svåra med.

Kyrkans familjerådgivning i Göteborg

Kyrkans familjerådgivning finns till för par och familjer som har relationsproblem. De flesta par som kommer till familjerådgivningen vill få hjälp att lösa konflikter och hitta bättre sätt att kommunicera med varandra.

När en närstående tagit sitt liv

Sjukhuskyrkan bjuder in till en samtalsgrupp om sorg efter att en närstående tagit sitt liv. Nästa grupp startar i september 2023.