Samtal och stöd

Kyrkans sociala arbete brukar kallas för diakoni. Diakoni betyder tjänst och innebär omsorg om medmänniskan i livets olika situationer.

Kyrkans sociala arbete - diakoni

”Diakoni är inget, den blir till i mötet mellan människor och har alltid ett syfte - att frigöra livskraft.”

Kyrkans sociala arbete brukar kallas för diakoni. Diakoni betyder tjänst och innebär omsorg om medmänniskan i livets olika situationer. Det kan handla om att samtala och ge stöd, uppmärksamma brister i samhället och bedriva ett påverkansarbete.
Diakonen är en av kyrkans tre vigningstjänster och är en del i det treledade ämbetet.

DIAKONERNA I ASKIMS FÖRSAMLING
När det händer något plötsligt i livet, allt vänds upp och ner och känns omöjligt att hantera kan man behöva någon att prata med. Det kan räcka med ett telefonsamtal och någon som lyssnar. Andra gånger behövs mer handfast hjälp, att ha en person framför sig som kan både lyssna, trösta och komma med råd och förslag på lösningar.
 
Välkommen att höra av dig till våra diakoner i Askims församling om du skulle behöva stöd, hjälp eller bara ett lyssnande öra. En diakon kan man träffa för enskilda samtal. Samtalet är kostnadsfritt och diakonen har tystnadsplikt.

Leva med ovisshet

Samtalsgrupp för kvinnor. Vi utgår från boken Leva med ovisshet - Samtal om existentiell hälsa av Lisbeth Gustafsson och Kerstin Enlund och samtalar om existentiella frågor i en mindre grupp. Mikaelskyrkan varannan måndag 19.00–20.45, nio gånger med start 31/1. Anmälan.

Leva vidare

En samtalsgrupp för dig som har drabbats av sorg. Mikaelskyrkan sex onsdagar 15.00-16.30 med start 27 april. Anmälan.

Leva vidare

En samtalsgrupp för dig som drabbats av sorg. Startar löpande i Billdals kyrka. Anmälan.

Kyrkans SOS

Kyrkans SOS är en fristående organisation som står nära Svenska kyrkan. Vi arbetar tillsammans med med församlingar, pastorat och stift, och är som organisation förankrad i Svenska kyrkans tro och i kyrkans diakonala uppdrag. Kyrkans SOS huvuduppdrag är att erbjuda hjälp och själavård till människor i akut kris, för att de som kämpar med ensamhet, psykisk ohälsa och suicid ska ha fler att dela det svåra med.

Kyrkans familjerådgivning i Göteborg

Kyrkans familjerådgivning finns till för par och familjer som har relationsproblem. De flesta par som kommer till familjerådgivningen vill få hjälp att lösa konflikter och hitta bättre sätt att kommunicera med varandra.