Foto: Ninna Burgman

Rundvandring på kyrkogårdarna

Genom kyrkogårdar kan man dela minnen och kunskap om dem som varit med och burit upp livet på olika sätt. Några personer i Askims församling har gjort en sammanställning av några av de gravar som fångar uppmärksamheten på Askims norra kyrkogård vid Mikaelskyrkan samt Askims södra kyrkogård vid Askims kyrka. Detta har resulterat i en broschyr för respektive kyrkogård. Broschyrerna finns att läsa här!

Välkommen till Askims norra kyrkogård och Askims södra kyrkogård!
Här vilar en mängd personer som levt sina liv här före oss i Askim. Personer som också de levt sina liv i gränslandet mellan havet och skogsområdena. När man kommer till kyrkogårdar, kan där ibland stå vid ingången: ”Här är de dödas vilostad, här är himmelens port”. En tanke och en tro som inte endast handlar om det som varit, utan även om hoppet om det som ska komma. 

Med hopp om en god stunds vandring bland gravarna vid himmelens port!     

Eric Muhl, kyrkoherde i Askims församling

Askims norra kyrkogård - broschyr

Broschyren är framtagen av en arbetsgrupp i Askims hembygdsförening: Inga Axman, Astrid Gunér Mattsson, Henrik Helgegren och Lennart Peterson. Det finns även text av Katarina Evenseth, begravningschef och Eric Muhl, kyrkoherde. Redigering och foto: Per-Olov Mattsson.

Askims södra kyrkogård - broschyr

Broschyren om gravarna på Askims södra kyrkogård är framtagen av Torgny Erling, kyrkoherde emeritus, Inga Axman, Askims Hembygdsförening, Sten Olsson, posttjänsteman, Katarina Evenseth, begravningschef och Eric Muhl, kyrkoherde. Foto: Torgny Erling och Torbjörn Erling. Redigering och foto: Per-Olov Mattsson.