Onsdagskonfirmander

Askims kyrka

Träffas onsdagar 16.30–19.00  
Uppstart med vårdnadshavare/ansvarig vuxen i samband med högmässa söndag 
4 september 11.00 i Askims kyrka.
Höstläger 22-23 oktober 
Vårläger 24-26 mars 
Konfirmation lördag 27 maj