Foto: Göran Ramsli

Om Askims församling

Lär känna Askims församling, en församling i utveckling som strävar efter samspel med människor som bor och arbetar i området.

Låter det spännande?
Det är det. Församlingen har tagit på sig utmaningen att skapa oaser som kan ge stillhet, vila, tröst och inspiration. Askims församling har som mål att levandegöra den kristna tron och de kristna traditionerna. Därför finns både söndagens gudstjänst och vardagens verksamhet för alla åldrar.

Livets avgörande ögonblick

I dop, konfirmation, vigsel och begravning - där finns kyrkan med. Alla behöver vi kyrkan vid dessa viktiga stationer: vid livets början, i ungdomens omtumlande tid, i vår krafts dagar och vid livets slut.

Omsorg

Askims församling vill genom diakonerna, prästerna och de många frivilligarbetarna ta ett socialt ansvar. Hembesök, sjukbesök, enskilda samtal, empati och lyssnande är oerhört viktiga delar av vår församlings liv. I en tid av högt tempo och höga krav finns det ett stort behov av att möta någon som har tid att vara närvarande och lyssna.

Kultur

Svenska kyrkan är en kulturbärare av stora mått. I vår församling äger mycket rum som vi förknippar med svensk historia och svensk kultur. Våra kyrkbyggnader är kulturskatter. Musiken, konsten och litteraturen - allt detta som har med kultur och bildning att göra är sammanvävt med vår kristna tradition. I församlingens dagliga verksamhet lever detta, samtidigt som en förnyelse sker.