Foto: Kristina Strand Larsson/IKON

Officiella anslag från kyrkofullmäktige

Askims församlings kyrkofullmäktige sammanträder två gånger per år.