Solstrålarna Billdals kyrka
Foto: Ninna Burgman

Musikverksamhet Billdals kyrka

I Billdals kyrka finns körer för både barn och vuxna!

MÅNLJUSEN

Måndagar 15.30 - 16.15
Körsång för årskurs 3 - 5.
Medverkar i gudstjänst ett par gånger per termin.

SOLSTRÅLARNA

Måndagar 16.30 - 17.00
Körsång för årskurs F - 2.
Medverkar i gudstjänst ett par gånger per termin.

Karl Kristian Krut

Barnmusikalen som tidigare framförts i gudstjänst i Billdals kyrka blir nu film istället. Karl Kristian Krut - The movie - visas nu.

BILLDALS KYRKAS KÖR

Torsdagar 19.00-20.45 
En blandad kör som sjunger flerstämmigt. Vi medverkar regelbundet i församlingens gudstjänster och musikverksamhet. Nya medlemmar är välkomna!

Vill du medverka med sång och musik i våra gudstjänster? Hör av dig till oss!