Foto: Ninna Burgman

Musikverksamhet Askims kyrka

Här finns körer för alla åldrar!

UNGDOMSKÖREN

Tisdagar 18.00-20.00   
Killar och tjejer från 12 år till cirka 25 år. God sångröst och notkunskap är en fördel! Ungdomskören satsar på flera framträdanden/konserter varje termin där förutom körmusik även solister och instrumentalmusik förekommer. Vi har en varierad repertoar i olika genrer, såväl sakralt som profant. Vi övar en gång i veckan och det är inte mycket som kan hålla de hängivna sångarna borta från denna övning! Är du intresserad av att vara med?

MELODISKA ENSEMBLEN

Tisdagar 11.00-12.00
Kom och sjung med oss i "Melodiska ensemblen"! Vi sjunger all slags musik: psalmer, visor, schlagers... Och träffas och trivs i Askims församlingshem. Det är bara att komma, ingen föranmälan behövs. Välkomna önskar Peter Johanson och Lars Kristoffersson!

LADIES INTERNATIONAL CHOIR

Torsdagar 9.00-11.00
En kör med ungefär 40 deltagare från världens alla hörn. Medverkar i gudstjänst tillsammans med Kyrkokören cirka en gång i månaden.

KYRKOKÖREN

Torsdagar 19.00-21.00
En blandad kör för vuxna med varierad repertoar. Medverkar i gudstjänst cirka en gång i månaden.

TORSDAGSKÖR (SÅNGFÅGLARNA)   

Torsdagar 15.30-16.30   
Torsdagsfritids kombinerat med körsång för barn mellan 7 och 10 år. Öppettid för verksamheten är 13.30-16.30 och kostnaden är 200 kronor per termin. 

Det finns möjlighet att endast delta i kören.

Kören medverkar i gudstjänst för små och stora ett par gånger per termin.