Musik och färgfrossa

Kreativa måndagskvällar - en verksamhet för människor med intellektuella funktionsvariationer.

Vi ser fram emot att lära känna varandra och ha roligt tillsammans - lära känna kyrkan och ha en naturlig koppling till den. Detta gör vi genom olika skapande uttrycksmedel såsom musik, rytmik, drama, måleri och dans.
Träffarna följer samma rutin: Fika - musikdel - övrig skapande del -avslutning.

Verksamheten är kostnadsfri.

Ledare:
Lena-Marie Månsson, diakon
Caroline Hernberger, musiker
Gun-Britt Frumerie, sjuksköterska

Mikaelskyrkans församlingssal måndagar 18.00-19.30