Musik och färgfrossa

Kreativa måndagskvällar - en verksamhet för människor med intellektuella funktionshinder.

H Ö S T L O V 
Musik och färgfrossa i Mikaelskyrkans samlingsal
är stängt vecka 44 

Vi ser fram emot att lära känna varandra och ha roligt tillsammans - lära känna kyrkan och ha en naturlig koppling till den. Detta gör vi genom olika skapande uttrycksmedel såsom musik, rytmik, drama, måleri och dans.
Träffarna följer samma rutin: Fika - musikdel - övrig skapande del -avslutning.

Verksamheten är kostnadsfri.

Ledare:
Lena-Marie Månsson, diakon
Caroline Hernberger, musiker
Gun-Britt Frumerie, sjuksköterska

Mikaelskyrkans församlingssal måndagar 18.00-19.30 
Höstlov måndag 28 oktober
Julavslutning med julfest/julbord, jultomte och julklappar måndag 9 december 18.00-20.00 (Obs! 30 minuter längre än övriga måndagar)

Information & anmälan:

Lena-Marie Månsson

Lena-Marie Månsson

Askims församling

Diakon