Musik

Musiken spelar en stor roll i församlingens liv, helg som vardag. Konserter, musikgudstjänster, vuxenkörer och barnkörer. Välkommen att vara med!

Vad vore en gudstjänst utan psalmer och musik? Musiken skapar en speciell stämning och inramning till det som sägs. Tårarna kommer på vigslar och begravningar när man hör de toner som förknippas med dessa ceremonier.

I möten med barn är musiken ett viktigt pedagogiskt hjälpmedel. Genom sången kan man förmedla det som är viktigt. Att sjunga och spela tillsammans skapar en fin gemenskap. I Askims församling finns körer för alla åldrar, från Babysång till Kyrkokören. Övningar är givande tillfällen att träffas och umgås.

Körerna visar upp sig regelbundet genom gudstjänstdeltagande och egna musikgudstjänster. Även instrumentalister deltar i gudstjänster.

Musikverksamhet Askims kyrka

Här finns körer för alla åldrar!

Änglakören Mikaelskyrkan 2016

Musikverksamhet Mikaelskyrkan

I Mikaelskyrkan finns Änglakören för barn och Askim Gospel för vuxna.

Solstrålarna Billdals kyrka

Musikverksamhet Billdals kyrka

I Billdals kyrka finns körer för både barn och vuxna!

Musikmedverkan och musikgudstjänster i Askims församling

Festkonsert för Askims kyrkas återinvigning

Kyrkokören, Ladies International Choir, Ungdomskören och Melodiska ensemblen. Stråkkvartett från Göteborgs symfoniker. Peter Johanson, dirigent. Askims kyrka söndag 18 september 19.00.

Musikgudstjänst med musikalsånger

Sångaren Anders Mårtensson tar oss med i musikalernas värld. Göran Bejstam piano. Billdals kyrka söndag 2 oktober 18.00.

Pianokonsert - Toner av Mozart

Johan Möller Lekemo Steinwayflygel, Peter Johanson orgel. Mozarts 20 pianokonsert - Orkesterstämman arrangerad för orgel av Peter Johanson. Askims kyrka söndag 16 oktober 19.00.

Ungdomskörens höstkonsert

Instrument- och sångsolon. Allt från Bach till Queen. Peter Johanson dirigent. Askims kyrka söndag 23 oktober 16.00.

Musikgudstjänst med körer

Musikgudstjänst med Billdals kyrkas kör och kören Kronbruden. Dirigent Sara Korsgren Norrby, Göran Bejstam piano. Billdals kyrka söndag 23 oktober 18.00.