Musik

Musiken spelar en stor roll i församlingens liv, helg som vardag. Konserter, musikgudstjänster, vuxenkörer och barnkörer. Välkommen att vara med!

Med fortsatt hög smittspridning och skärpta restriktioner i samhället påverkas gruppverksamheten i församlingen. Alla körverksamheter pausar tills vidare på grund av coronaviruset. Kolla aktuellt läge här på hemsidan.

Uppehåll körer

Med fortsatt hög smittspridning och skärpta restriktioner i samhället påverkas gruppverksamheten i församlingen. Alla körverksamheter pausar tills vidare på grund av coronaviruset. Kolla aktuellt läge här på hemsidan.

Vad vore en gudstjänst utan psalmer och musik? Musiken skapar en speciell stämning och inramning till det som sägs. Tårarna kommer på vigslar och begravningar när man hör de toner som förknippas med dessa ceremonier.

I möten med barn är musiken ett viktigt pedagogiskt hjälpmedel. Genom sången kan man förmedla det som är viktigt. Att sjunga och spela tillsammans skapar en fin gemenskap. I Askims församling finns körer för alla åldrar, från Babysång till Kyrkokören. Övningar är givande tillfällen att träffas och umgås.

Körerna visar upp sig regelbundet genom gudstjänstdeltagande och egna musikgudstjänster. Även instrumentalister deltar i gudstjänster.