Musik

Musiken spelar en stor roll i församlingens liv, helg som vardag. Konserter, musikgudstjänster, vuxenkörer och barnkörer. Välkommen att vara med!

Vad vore en gudstjänst utan psalmer och musik? Musiken skapar en speciell stämning och inramning till det som sägs. Tårarna kommer på vigslar och begravningar när man hör de toner som förknippas med dessa ceremonier.

I möten med barn är musiken ett viktigt pedagogiskt hjälpmedel. Genom sången kan man förmedla det som är viktigt. Att sjunga och spela tillsammans skapar en fin gemenskap. I Askims församling finns körer för alla åldrar, från Babysång till Kyrkokören. Övningar är givande tillfällen att träffas och umgås.

Körerna visar upp sig regelbundet genom gudstjänstdeltagande och egna musikgudstjänster. Även instrumentalister deltar i gudstjänster.

KÖR-RESTRIKTIONER HÄVS

De speciella coronarestriktionerna som varit för körverksamhet, hävdes den 1 september. Restriktionerna grundade sig på att man genom att sjunga risker att sprida smittpartiklar via saliven.

Anpassning covid-19

Askims församling följer läget beträffande coronaviruset och anpassar verksamheten efter myndigheternas rekommendationer.