Mötesplatser Mikaelskyrkan

I Mikaelskyrkan finns det verksamhet för alla åldrar. Välkommen att ta del av våra grupper och mötesplatser!

MUSIK OCH FÄRGFROSSA
Måndagar 18.00-19.30               
En verksamhet för personer med funktionsvariationer. Vi ser fram emot att lära känna varandra samt att lära känna kyrkan och ha en naturlig koppling till den. Detta gör vi genom olika skapande uttrycksmedel såsom musik, rytmik, drama, måleri och dans.

Kvällen börjar med fika, därefter musikdel som följs av övrigt skapande och sedan en avslutning.

Information om Musik- och färgfrossa:

Lena-Marie Månsson

Lena-Marie Månsson

Askims församling

Diakon

Stick- och virkcafé

Vi träffas och umgås - ta med ditt eget handarbete. Fika till självkostnadspris. Mikaelskyrkan måndagar ojämna veckor klockan 17.30.  Information: Pekka Mustikka, 0730-58 63 17. Gruppen pausad tillsvidare på grund av coronaviruset.

Information om Tisdagar i Mikaelskyrkan:

Pekka Mustikka

Pekka Mustikka

Askims församling

Diakon

Information om kurser i mindfulness:

Ola Hedenrud

Ola Hedenrud

Askims församling

Präst

Mer om Ola Hedenrud

Präst och mindfulnessinstruktör

Middagsbön

En stunds stillhet med psalmsång, bibelberättelser, bön och musik. Mikaelskyrkan tisdagar klockan 11.45.

Veckomässa Mikaelskyrkan

En stilla mässa. Mikaelskyrkan torsdagar klockan 19.00.

Ansvarig för verksamheter i Mikaelskyrkan:

Jesper Olausson

Jesper Olausson

Askims församling

Distriktspräst

Anpassning covid-19

Askims församling följer läget beträffande coronaviruset och anpassar verksamheten efter myndigheternas rekommendationer.