Meny

Mötesplatser Mikaelskyrkan

MUSIK OCH FÄRGFROSSA
Måndagar 18.00-19.30                       
En verksamhet för personer med funktionsvariationer. Vi ser fram emot att lära känna varandra samt att lära känna kyrkan och ha en naturlig koppling till den. Detta gör vi genom olika skapande uttrycksmedel såsom musik, rytmik, drama, måleri och dans.

Kvällen börjar med fika, därefter musikdel som följs av övrigt skapande och sedan en avslutning.

Information: Lena-Marie Månsson, 031-731 63 27
E-post: lena-marie.mansson@svenskakyrkan.se   

STICK- OCH VIRKCAFÉ 
Måndagar ojämna veckor 17.30  
Vi träffas och umgås - ta med ditt eget handarbete. Fika till självkostnadspris.

Gruppen pausar tills vidare på grund av coronaviruset.

Information: Gunnel Nilsson, 0706-78 41 84

En stunds stillhet med psalmsång, bibelberättelser, bön och musik. Efter middagsbönen sopplunch i församlingssalen. Mikaelskyrkan tisdagar klockan 11.45.

Middagsbön

En stunds stillhet med psalmsång, bibelberättelser, bön och musik. Efter middagsbönen sopplunch i församlingssalen. Mikaelskyrkan tisdagar klockan 11.45.

SOPPLUNCH
Tisdagar 12.00
Alla är välkomna till andakt i Mikaelskyrkan klockan 11.45, därefter soppa och bröd i församlingssalen. Soppa, bröd och kaffe - 30 kronor. Ungefär varannan tisdag är det ”Soppa med mera” med speciellt tema eller program.

Information: 
Pekka Mustikka, 0730-58 63 17
E-post: pekka.mustikka@svenskakyrkan.se