Foto: Tommy Hvitfeldt

Mötesplatser Askims kyrka/Askims församlingshem

BÖNEGRUPP
Askims kyrka måndagar ojämna veckor 19.00.

Bönegruppen pausar tills vidare på grund av coronaviruset.

Information:
Jan Falk, 0704-61 27 22
E-post: jan.falk@hotmail.com

KVÄLLSÖPPET
Askims församlingshem några tisdagar 18.30-20.30.
Kvällarna inleds 18.30 med gemensam fika, därefter program, samtal eller gruppaktiveteter. Avslutningsvis en liten andakt för dem som vill.

Kvällsöppet avvaktar med start på grund av coronaviruset.

Information:

Jesper Olausson

Jesper Olausson

Askims församling

Distriktspräst

TÄNK PÅ ATT:

Hålla avstånd till varandra. 

Tvätta händerna och använd handsprit.

Stanna hemma vid förkylningssymptom.