Foto: Tommy Hvitfeldt

Mötesplatser Askims kyrka/Askims församlingshem

Information och anmälan Livsnära:

Lena-Marie Månsson

Lena-Marie Månsson

Askims församling

Diakon

Ansvarig för verksamhet i Askims kyrka/församlingshem:

Jesper Olausson

Jesper Olausson

Askims församling

Distriktspräst

Anpassning covid-19

Askims församling följer läget beträffande coronaviruset och anpassar verksamheten efter myndigheternas rekommendationer.