Foto: Tommy Hvitfeldt

Mötesplatser Askims kyrka/Askims församlingshem

Bönegrupp

Välkomna att vara med i en grupp där vi samtalar och ber tillsammans. Gruppen leds av Jan Falk, Christine Fägersten och Göran Strandell. Askims församlingshem måndagar ojämna veckor 18.30-19.30.

Livsnära

Tisdagskvällar i Askims församlingshem. Här finns möjlighet till reflektion och spännande samtal i små grupper om allmänmänskliga och angelägna frågor om tro och liv. Höststart 20 september, anmälan senast 6 september.

Café i Askims församlingshem

En öppen och inbjudande miljö i Askims församlingshem. Kaffeserveringen är öppen på fredagar klockan 13.00-15.30. Start 9 september. Välkomna!