Foto: MostPhotos

Mötesplatser

i Askims församlings tre kyrkor

Anpassning covid-19

Askims församling följer läget beträffande coronaviruset och anpassar verksamheten efter myndigheternas rekommendationer.