Foto: MostPhotos

Mötesplatser

i Askims församlings tre kyrkor

Pilgrimsvandring i höst

Naturen har blivit en tillflyktsplats för andhämtning, möten och existentiella upplevelser. I våra vandringar anknyter vi både till naturen och till kyrklig tradition. Välkommen att gå med oss! Första tillfälle torsdag 29 september 10.00-14.00. Anmälan.

Tisdagar i Mikaelskyrkan

En mötesplats där vi startar med middagsbön i kyrkan och därefter blir det soppa, bröd och gemenskap i församlingssalen. Ungefär varannan vecka är det "Soppa med mera" med speciellt tema eller program. Mikaelskyrkan tisdagar 11.45. Välkommen!

Livsnära

Tisdagskvällar i Askims församlingshem. Här finns möjlighet till reflektion och spännande samtal i små grupper om allmänmänskliga och angelägna frågor om tro och liv. Höststart 20 september, anmälan senast 6 september.

En grusväg med mittsträng av gräs leder in i skogen.

Rastplatser

Onsdagskvällar i Billdals kyrka där vi träffas för samtal och tankeutbyte i olika temagrupper. I små grupper utforskar vi livet och tron till exempel genom böcker, samtal och musik. Onsdagar ojämna veckor 18.30-20.30. Start onsdag 14 september. Anmälan.

Handarbetscafé

Vi stickar, virkar, syr eller gör annat handarbete och ger varandra tips och inspiration. Trevlig gemenskap och fika! Mikaelskyrkan varannan torsdag 11.00-13.00. (ojämna veckor) Start 15 september.

Leva vidare

En samtalsgrupp för dig som drabbats av sorg. Startar löpande i Mikaelskyrkan och i Billdals kyrka. Anmälan.