Foto: Jessica Hedlund

Lillkyrkan vid Billdals kyrka

Barnen är en självklar del av Billdals kyrkas gudstjänstliv och verksamhet! Sedan många år finns en önskan om att kunna erbjuda barnen en alldeles egen plats där man kan leka kyrka – en Lillkyrka! Lillkyrkan invigdes söndag 12 maj 2019 av biskop emeritus Per Eckerdal.

Lillkyrkan i Billdals kyrka
På samma sätt som barn i alla tider har lekt brandman, polis eller doktor, så kan barn leka kyrka i Billdals kyrka. Genom att klä ut sig til t ex präst eller biskop och leka bröllop, dop och begravning kan barnen utforska kyrkans värld och livets frågor på sina egna villkor.

Redan Maria Montessori, grundare av Montessoripedagogiken, hade s k ”Child Chapel” i sina skolor. Där fick barnen rätt till religiös erfarenhet och möjlighet att uppleva kyrkans liturgi på ett konkret sätt. I den kristna tron har barnen en särställning. ”Låt barnen komma till mig och hindra dem inte” (Mark 10 .14). Svenska kyrkan är en kyrka där många barn är medlemmar och därför är det viktigt att inte tappa bort barnens perspektiv i allt kyrkan gör.

Lillkyrkan i Billdals kyrka har skänkts till församlingen och flera olika grupper av frivilliga och anställda i alla åldrar, iordningställer nu Lillkyrkan för att vara klar att invigas i maj.

Invigningen sker i samband med Billdals kyrkas barnkörers vårkonsert och invigs då med pompa och ståt av biskop emeritus Per Eckerdal. ”Om barnen hittar en naturlig plats där de kan känna sig trygga och hemma i gudstjänsten och gemenskapen, då är vägen mycket naturligare att de som vuxna finns kvar och växer in i ett ansvar för församlingens bön och arbete” säger Per Eckerdal (Korsväg 4/2013).

Då ska kyrkan vara färdigsnickrad av Snickargruppen, nymålad av Ungdomsgruppen och präst- och biskopskläderna färdigsydda av Sygruppen på Rastplatser. Några barn på kyrkans fritids ”DAX” håller som bäst på att skissa på motiv till kyrkfönstret bakom altaret. Ja, som ni märker är det många som velat vara med att förverkliga drömmen om en egen kyrka till barnen.

Lillkyrkan kommer inte bara att användas i de egna barngrupperna, utan tanken är att förskolor bjuds in till studiebesök i smågrupper, för att ta del av kyrkans högtider och liv.

Lek är också ett sätt att förbereda och bearbeta svåra händelser som t ex begravningar. Kanske finns det barn som behövr leka begravning och då är de välkomna hit.

Text: Ingela Olander, diakon i Billdals kyrka

Foto: Jessica Hedlund
Foto: Jessica Hedlund