Foto: Magnus Aronson/IKON

Kyrkoval 2021

I kyrkovalet den 19 september 2021 får alla medlemmar i Svenska kyrkan välja vilka som ska företräda dem de närmaste fyra åren. Kyrkovalet är viktigt eftersom Svenska kyrkan är en demokratisk folkkyrka. Svenska kyrkan är beroende av människors engagemang och i kyrkovalet har du och andra en möjlighet att påverka.

Nu räknar vi ner till kyrkovalet!