Kyrkoval 2021

I kyrkovalet den 19 september 2021 får alla medlemmar i Svenska kyrkan välja vilka som ska företräda dem de närmaste fyra åren. Kyrkovalet är viktigt eftersom Svenska kyrkan är en demokratisk folkkyrka. Svenska kyrkan är beroende av människors engagemang och i kyrkovalet har du och andra en möjlighet att påverka.

Kyrkovalet närmar sig och Askims församling sprider information om valet på olika sätt: Valbilaga i höstens församlingsblad, adresserade utskick, annonser i lokala tidningar, inlägg på sociala medier och här på hemsidan. Församlingen har lagt vikt vid att få en lokal prägel i annonseringen. 

Höstens församlingsblad

I slutet av augusti delades församlingsbladet ut till alla hushåll. Bladet innehåller som vanligt information om höstens verksamheter. I år finns dessutom information om det kommande kyrkovalet, 19 september, samt presentation av nomineringsgrupperna som ställer upp i Askims församling.

Kyrkovalsinformation till nyinflyttade

För att uppmärksamma valet för dem som flyttat in i församlingen sedan senaste valet, skickades en kombinerad välkomsthälsning/kyrkovalsinformation. Välkommen till församlingen!

Det här är kyrkovalet

Svenska kyrkan har 5,8 miljoner medlemmar, cirka 21 600 anställda och tusentals och åter tusentals frivilligarbetare. Vart fjärde år hålls det val då drygt 19 400 förtroendeuppdrag ska fördelas. Det är medlemmar i Svenska kyrkan som är minst 16 år gamla på valdagen den 19 september som får rösta.

Nomineringsgrupper

Här kan du se vilka nomineringsgrupper som ställer upp för val i Askims församling samt vilka frågor de prioriterar.

Att rösta

Här finns platser och tider för valet i Askims församling. Du kan förtidsrösta 6-18 september.

Symbolisk illustration av valresultat.

Valresultat i Askims församling 2021

Efter att rösterna räknats efter vallokalernas stängning klockan 20.00 söndagen den 19 september såg det ut som att POSK blev största nomineringsgrupp med 11 mandat, ÖKA 7 mandat, S fick 4 mandat och SD 3 mandat. Dessa siffror fastställdes också efter slutgiltig räkning.

Det här är kyrkovalet

Svenska kyrkan har 5,8 miljoner medlemmar, cirka 21 600 anställda och tusentals och åter tusentals frivilligarbetare. Vart fjärde år hålls det val då drygt 19 400 förtroendeuppdrag ska fördelas. Det är medlemmar i Svenska kyrkan som är minst 16 år gamla på valdagen den 19 september som får rösta.

Allt om kyrkovalet

All information om kyrkoval och i synnerhet årets kyrkoval 19 september finns på www.svenskakyrkan.se/kyrkoval.