Kyrkoherdemottagning

Eric Muhl togs emot som kyrkoherde i Askims församling i Askims kyrka söndag 6 oktober 2019.

Foto: Ninna Burgman

Kyrkoherde Eric Muhl välkomstpredikade i en fullsatt Askims kyrka söndagen den 6 oktober 2019. I gudstjästen medverkade biskop Susanne Rappmann, kontraktsprost Martin Lind, ordförande i Svenska kyrkan i London Madelaine Mason, kyrkoherde Ove Sander från vänförsamlingen Nömme Rahu i Estland samt tidigare kyrkoherden i Askims församling Peter Hellgren. Dessutom medverkade församlingens präster, diakoner och musiker samt Askims och Billdals kyrkokörer.

Foto: Göran Ramsli
Foto: Ninna Burgman