Kyrkogårdar i Askims församling

I församlingen finns fyra begravningsplatser - Askims norra kyrkogård vid Mikaelskyrkan, Askims södra kyrkogård och askgravlund vid Askims kyrka samt Billdals kyrkogård. Billdals kyrkogård ligger inte vid Billdals kyrka utan någon kilometer därifrån, vid Letsegårdsvägen. På kyrkogården ligger Ambjörnhagens ceremonilokal som kan användas till alla typer av begravning . Samtliga kyrkogårdar i Askims församling ingår i Göteborgs kyrkogårdsförvaltnings skötselområde.

Rundvandring på kyrkogårdarna

Genom kyrkogårdar kan man dela minnen och kunskap om dem som varit med och burit upp livet på olika sätt. Några av de gravar som fångar uppmärksamheten på Askims norra kyrkogård vid Mikaelskyrkan samt på Askims södra kyrkogård vid Askims kyrka, har dokumenterats av engagerade personer. Detta har resulterat i en broschyr för respektive kyrkogård. Broschyrerna finns att läsa här!

Askims norra kyrkogård

Askims norra kyrkogård ligger bredvid Mikaelskyrkan, Askims Backaväg 5 Askim. Kyrkogården är ursprungligen från medeltiden, men har senare utvidgats.

Askims södra kyrkogård

Askims södra kyrkogård ligger i anslutning till Askims kyrka, Skalldalsvägen 1 Hovås. Kyrkogården invigdes 1896, sju år efter att Askims kyrka stod klar.

Askims askgravlund

Askgravlunden invigdes 27 augusti 2017, samtidigt som Askims nybyggda församlingshem invid Askims kyrka. I en askgravlund är platsen för gravsättning inte utmärkt och askan grävs ner i ett gemensamt gravområde.

Billdals kyrkogård

Billdals kyrkogård, Göteborgs sydligaste begravningsplats, invigdes 1978 av biskop Bertil Gärtner.

INFORMATION OM kyrkogårdarna

KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN

Telefon: 031-731 80 80

E-post: gbg.begravning@svenskakyrkan.se

Hemsida: www.svenskakyrkan.se/goteborg/kgf