Kyrkans familjerådgivning i Göteborg

Kyrkans familjerådgivning finns till för par och familjer som har relationsproblem. De flesta par som kommer till familjerådgivningen vill få hjälp att lösa konflikter och hitta bättre sätt att kommunicera med varandra.

Många av de sökande är unga par med små barn. Men familje­rådgivning ges också till syskon, vuxna barn och föräldrar som vill återupprätta en brusten relation.

Kyrkan är ofta en mötesplats vid familjehögtider. Därför är det också viktigt för kyrkan att visa omsorg om familjen när svårigheter uppstår. De sökande kommer från hela stiftet och genom gåvor kan avgifterna hållas på en låg nivå. 

Familjerådgivningen är en viktig del av Svenska kyrkans diakonala arbete och Askims församling bidrar till verksamheten i Göteborg.

Foto: Stina Eklund/IKON