Foto: Tommy Hvitfeldt

Kontakt

Välkommen att kontakta församlingsexpeditionen eller medarbetare direkt!

Församlingsexpedition

Skalldalsvägen 1B, 436 52 HOVÅS. Telefon: 031-731 63 10. E-post: askim.forsamling@svenskakyrkan.se

Personal

Här hittar du alla som arbetar i Askims församling.

Kyrkoråd i Askims församling 2022-2025

Efter kyrkovalet den 19 september 2021 har ett nytt kyrkoråd utsetts utifrån hur många mandat nomineringsgrupperna fick. Det nya kyrkorådet har nu inlett arbetet i den nya mandatperioden.

Medlem i Svenska kyrkan

Det finns många skäl att vara medlem i Svenska kyrkan. En sak har alla gemensamt: Du är viktig!