Gudstjänstrapportering för konfirmander

En instruktion hur du som konfirmand gör för att redovisa din digitala gudstjänstmedverkan.

Så här går du tillväga för att redovisa din digitala gudstjänstmedverkan då de fysiska gudstjänsterna är pausade i församlingen.

  1. Titta på en livestreamad eller inspelad gudstjänst. Antingen från Askims församling, någon annan församling eller TV-sänd.
  2. Ta en selfie på dig själv med skärmen.
  3. Skriv en kortfattad reflektion om vad predikan handlade om.
  4. Fyll även i ditt Gudstjänsthäfte.
  5. Maila sedan bild och reflektion tillsammans med ditt namn och i vilken kyrka gudstjänsten firades i, till den e-post som anges nedan:

Sommarkonfirmander Askims församling:
fredrik.naverbrant@svenskakyrkan.se 


I slutet av konfirmandtiden samlar vi in de fysiska gudstjänsthäftena så dessa behåller ni tills vidare instruktioner ges.

Om du har frågor kontakta:

Fredrik Näverbrant

Fredrik Näverbrant

Askims församling

Diakon

Mer om Fredrik Näverbrant

Ungdomsdiakon

Foto: Magnus Aronson/IKON