Frivillighetsprojekt

Rapport från frivillighets- och församlingsutvecklingsprojekt med bidrag från Göteborgs stift och Göteborgs kyrkliga samfällighet. En projektgrupp från församlingen besökte framgångsrika församlingar i England, USA och Sverige. Hur lyckas man tillvarata frivilligt engagemang?