Foto: Göran Bejstam

Församlingsinstruktion

Ett styrdokument för församlingens verksamhet. I instruktionen ges riktlinjer och mål för de fyra verksamhetsområdena: Gudstjänst, Diakoni, Undervisning och Mission.