Församlingshem och askgravlund

Askims nya församlingshem och askgravlund invigdes söndagen den 27 augusti 2017.

FÖRSAMLINGSHEM MED FÖRSAMLINGSEXPEDITION
Byggnaden ersätter det gamla församlingshemmet i Hovås och även den gamla församlingsexpeditionen. All vardagsverksamhet i Hovåsdistriktet förläggs här; grupper för barn och föräldrar, konfirmandträffar, samtalsgrupper med mera. Men framförallt ska det nya församlingshemmet vara en central samlingsplats för hela församlingen. Man kan hyra samlingssal i samband med dop, vigsel eller begravning. Det finns en större och en mindre sal med kök i anslutning till dessa. Det första man möter på entréplanet är en ljus och öppen cafélokal. En trappa ner finns församlingsexpeditionen som man också når med hiss.

information om Församlingshemmet

ASKIMS FÖRSAMLING
Expedition
Skalldalsvägen 1B, 436 52 HOVÅS

Telefon: 031-731 63 10
E-post: askim.forsamling@svenskakyrkan.se

Hemsida: www.svenskakyrkan.se/askim

Öppettider
Måndag-fredag: Säkrast 10.00-12.00 samt 13.00-14.00

ASKGRAVLUND
Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för askgravlunden liksom för alla kyrkogårdar i Göteborg.

Askgravlunden är en plats med ett gemensamt gravområde. Anhöriga är välkomna att närvara vid gravsättningen om de önskar. Gravsättningen sker i enkel urna av nedbrytbart material som tillhandahålls av kyrkogårdsförvaltningen. I askgravlunden finns inga markerade gravar, det går inte att själv välja placering av aska. Kyrkogårdsförvaltningen tillhandahåller namnplakett. Gravstenar, ljus, växter eller dekorationer får inte sättas ut i gravområdet - däremot gärna snittblommor och ljus på separata smyckningsplatser som sköts av kyrkogårdsförvaltningen.

information om askgravlunden

KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN

Telefon: 031-731 80 80

E-post: gbg.begravning@svenskakyrkan.se

Hemsida: www.svenskakyrkan.se/goteborg/kgf

 

 

Folder som skickades till alla hushåll i Askim inför invigningen.

 

Arkitektfirmans bild av församlingshem och askgravlund innan byggandet.

 

Bilder från byggandet av församlingshem och askgravlund