Filmer inför biskopsvisitationen

I samband med biskopens visitation i Askims församling gjordes två små filmer om Askims församling för facebook och instagram som lades ut i biskop Susannes flöde. Filmerna skulle beskriva något som vi i församlingen är stolta över.

Eftersom det finns mycket som vi är stolta över så var det svårt att välja något. Församlingen valde ut några verksamheter och även något av riksantikvariskt intresse. Göteborgs stift satte sedan ihop två filmer, en med fokusering på barnverksamheten i Billdals kyrka och en med fokusering på målningarna på läktarbröstningen i Askims kyrka av konstnären Joël Mila.

Båda filmerna går att se här!

Bild från Facebook där biskopen i sitt flöde skriver om sin visitation i Askims församling.