Foto: Johannes Frandsen/IKON

Dop

Dopet är en gåva från Gud. Att vi är sedda, älskade och bevarade precis som vi är.

Dopgudstjänsten börjar med Guds inbjudan till gemenskap och slutar med välsignelsen som ett uttryck för att Gud vill vara med oss på alla våra vägar. Dopet är också en kallelse till att leva sitt liv i ansvar och omsorg. Vid dopet välkomnas barnet in i församlingen och genom dopet blir man medlem i Svenska kyrkan.

Det är inte bara små barn som döps även om det är det vanligaste. Vissa döps under konfirmationstiden, eftersom man måste vara döpt för att konfirmeras. Andra väljer att döpa sig i vuxen ålder. För den vuxne kan dopet vara ett sätt att markera för sig själv och andra att man vill leva som kristen och tillhöra den kristna gemenskapen. Det är aldrig försent!   

Läs mer om DOP på www.svenskakyrkan.se

 

I Askims församling sker dop i speciella dopgudstjänster, på lördagar eller på söndagar i samband med den ordinarie gudstjänsten. Eftersom det är många barn som döps i församlingen är doptillfällena schemalagda. Vanligtvis kan kan två barn döpas vid samma tillfälle.

Ni kan boka tid för dop genom att ringa församlingsexpeditionen, 031-731 63 10. Dit ringer ni också om ni ha ytterligare frågor.

NYHET. Nu kan ni själva titta i vår kalender och hitta och boka en tid som passar er.

Boka dop på nätet

Välkommen att ha dop i Askims församling. Här kan du själv se när det finns ledig tid och boka in den tid som passar.

Dopklänningar

Församlingen har fyra dopklänningar som man kan låna vid dop i någon av församlingens kyrkor. Boka samtidigt som ni bokar dopet. 

Dopdroppar

Barn som döps i Askims församling får en droppe av glas som hängs upp i kyrkans dopträd. Dropparna kan senare hämtas i samband med gudstjänst och bli ett minne av dopet!

Foto: Tommy Hvitfeldt