Dop

Dopet är en gåva från Gud. Att vi är sedda, älskade och bevarade precis som vi är.

Dopgudstjänsten börjar med Guds inbjudan till gemenskap och slutar med välsignelsen som ett uttryck för att Gud vill vara med oss på alla våra vägar. Dopet är också en kallelse till att leva sitt liv i ansvar och omsorg. 

Det är inte bara små barn som döps även om det är det vanligaste. Vissa döps under konfirmationstiden, eftersom man måste vara döpt för att konfirmeras. Andra väljer att döpa sig i vuxen ålder. För den vuxne kan dopet vara ett sätt att markera för sig själv och andra att man vill leva som kristen och tillhöra den kristna gemenskapen. Det är aldrig försent!   

Läs mer om DOP på www.svenskakyrkan.se

 

I Askims församling sker dop i söndagens gudstjänst eller i speciell dopgudstjänst. Eftersom det är många barn som döps i församlingen är doptillfällena schemalagda. I Askims kyrka och i Mikaelskyrkan är gudstjänsten klockan 11.00 och i Billdals kyrka klockan 10.00. Det kan även vara dopgudstjänst efter ordinarie gudstjänst. En lördag i månaden  är det dopgudstjänster i Askims kyrka, oftast klockan 11.00 och 12.30. 

Ni bokar tid för dop genom att ringa församlingsexpeditionen, 031-731 63 10. Tillsammans hittar vi en tid som passar!